top of page

H νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στην εφορία.

Νέα ακόμη πιο ευνοϊκή ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών στην εφορία με ισχυρά κίνητρα όπως τη μείωση των προστίμων έως και 50%, ένταξη όλων των οφειλετών στις 100 δόσεις, κατάργηση της ελάχιστης δόσης των 50 ευρώ και άρση όλων των περιορισμών καταθέτει τις επόμενες ημέρες στη Βουλή η νέα ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών.

Στόχος της αναπληρώτριας υπουργού Οικονομικών Νάντιας Βαλαβάνη είναι να ενταχθούν μαζικά περισσότεροι οφειλέτες στη νέα ρύθμιση με την οποία θα μπορούν να εξοφληθούν σε 100 δόσεις όλες οι οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2014 αντί για την 1η Οκτωβρίου 2014 που προβλέπει η υπάρχουσα ρύθμιση.

Οι αλλαγές, όπως εκτιμούν αρμόδιοι παράγοντες θα αυξήσουν κατακόρυφα την ελκυστικότητα της ρύθμισης και θα φέρουν γρήγορα ζεστό χρήμα στα δημόσια ταμεία. Παράλληλα εξετάζεται να παραταθεί η προθεσμία για την υπαγωγή στη ρύθμιση η οποία λήγει κανονικά στις 31 Μαρτίου 2015.

Το σχέδιο που επεξεργάζεται η αναπληρώτρια υπουργός με τη Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαϊδου περιλαμβάνει:

1. Κατάργηση προστίμων. Εκτός από τη μείωση έως και 100% των προσαυξήσεων ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που προβλέπει η ισχύουσα ρύθμιση εξετάζεται κατάργηση και των προστίμων που επιβαρύνουν την αρχική οφειλή έως και 50%.

2. Μείωση προστίμων και προσαυξήσεων. Εναλλακτικά εξετάζεται για τα ήδη βεβαιωμένα πρόστιμα και προσαυξήσεις να μην μπορούν να υπερβαίνουν το 30% του αρχικώς οφειλόμενου κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, μια αρχική οφειλή 5.000 ευρώ στην οποία έχουν προστεθεί πρόστιμα και προσαυξήσεις 3.000 ευρώ, με αποτέλεσμα ο φορολογούμενος να καλείται να εξοφλήσει συνολικά 8.000 ευρώ , αυτομάτως το οφειλόμενο ποσό θα περιοριστεί στα 6.500 ευρώ που οδηγεί και σε μικρότερη μηνιαία δόση.

3. Κατάργηση της ελάχιστης δόσης των 50 ευρώ. Σήμερα η ελάχιστη μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 50 ευρώ. Εξετάζεται, για όσους έχουν μικρές οφειλές π.χ. έως 3.000 ευρώ να απαλειφθεί ο όρος της ελάχιστης δόσης.

4. Εκατό δόσεις ανεξάρτητα από το ύψος της οφειλής. Σήμερα, οι οφειλέτες που χρωστούν έως 15.000 ευρώ μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε έως 100 δόσεις ενώ για μεγαλύτερες οφειλές και έως 1.000.000 ευρώ προβλέπονται 72 δόσεις. Με τις αλλαγές, ακόμη και οι μεγαλοοφειλέτες που χρωστούν πάνω από 1 εκατ. ευρώ θα μπορούν να εξοφλήσεων τα χρέη τους σε έως εκατό δόσεις. Από τα 75 δισ ευρώ των συνολικών ληξιπρόθεσμων χρεών, οι οφειλέτες με χρέη κάτω του 1 εκατ. ευρώ χρωστούν συνολικά 16 δισ. ευρώ.

5. Δόση ανάλογα με το εισόδημα. Το ετήσιο σύνολο των καταβολών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του ετήσιου εισοδήματος του οφειλέτη, όπως αυτό βεβαιώθηκε το προηγούμενο οικονομικό έτος. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου, οι δόσεις επεκτείνονται αναλογικά, μέχρι την πληρωμή του συνόλου της οφειλής. Οφειλέτες που έχουν ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση και το ετήσιο σύνολο των καταβολών τους υπερβαίνει το 20% του ετήσιο εισοδήματός τους, μπορούν να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση. Επίσης αίρεται ο περιορισμός που προβλέπει ότι για την υπαγωγή στη ρύθμιση απαιτείται η εξόφληση του 50% της οφειλής σε περίπτωση κατασχέσεων.

6. Μείωση τόκου. Εξετάζεται να μειωθεί ο ετήσιος τόκος 4,56% που επιβαρύνει τη ρυθμισμένη οφειλή.

7. Αναγκαστικά μέτρα. Από τη στιγμή της υποβολής αίτησης ρύθμισης της οφειλής αναστέλλονται και δεν εκτελούνται, τυχόν επιβληθέντα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης ή ποινικής δίωξης.

8. Τρίμηνη φορολογική ενημερότητα. Εφόσον πληρώνονται οι δόσεις εμπρόθεσμα και δεν υπάρχει νέα ληξιπρόθεσμη οφειλή, χορηγείται φορολογική ενημερότητα, τρίμηνης διάρκειας, η οποία ανανεώνεται στη λήξη της, με τις ίδιες προϋποθέσεις.

9. Απώλεια ρύθμισης. Ο οφειλέτης χάνει τη ρύθμιση σε περίπτωση καθυστέρησης - πέρα του ενός μηνός - δύο συνεχών δόσεων.

10. Ίδρυση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Στην έδρα κάθε περιφέρειας, συστήνεται πενταμελής επιτροπή διοικητικής επίλυσης φορολογικών διαφορών, στις οποίες θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για διαφορές σε ποσά άνω των 20.000 ευρώ. Εφόσον υπάρξει δικαστική προσφυγή, η αρμόδια ΔΟΥ βεβαιώνει ποσοστό 15% της συνολικής οφειλής, που πρέπει να να εξοφληθεί μέχρι την πρώτη εκδίκαση της απόφασης.

Στο τελικό νομοσχέδιο, αναμένεται να περιληφθεί διάταξη σύμφωνα με την οποία καταργείται ο χαρακτηρισμός του ποινικού αδικήματος της μη πληρωμής χρεών προς το δημόσιο ως διαρκούς.

Τα βασικά σημεία της ρύθμισης:

1. Ρυθμίζονται οφειλές μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014 αντί για 1η Οκτωβρίου 2014.

2. Έως 100 δόσεις η εξόφληση των οφειλών ανεξάρτητα από το ύψος τους.

3. Πρόστιμα και προσαυξήσεις «κουρεύονται» ώστε να μην υπερβαίνουν το 30% της αρχικής οφειλής.

4. Το ύψος της μηνιαίας δόσης θα προσδιορίζεται ως ποσοστό του εισοδήματος. Σενάριο να μην υπερβαίνει το 20%.

5. Καταργείται η ελάχιστη μηνιαία δόση των 50 ευρώ.

6. Παρατείνεται ο χρόνος υπαγωγής στη ρύθμιση που λήγει κανονικά στις 31 Μαρτίου και δίνεται τρίμηνη προθεσμία για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων.

7. Αίρεται ο περιορισμός που προβλέπει ότι για την υπαγωγή στη ρύθμιση απαιτείται η εξόφληση του 50% της οφειλής σε περίπτωση κατασχέσεων.

8. Μείωση επιτοκίου, το οποίο ανέρχεται σήμερα σε 4,56% ετησίως.

9. Χορήγηση τρίμηνης φορολογικής ενημερότητας με την προϋπόθεση πληρωμής των δόσεων και της μη ύπαρξης άλλων ληξιπρόθεσμων μη ρυθμισμένων οφειλών.

10. Ο οφειλέτης χάνει τη ρύθμιση σε περίπτωση καθυστέρησης πέρα του ενός μήνα δύο συνεχών δόσεων. Πηγή: www.imerisia.gr

Ενημέρωση
Πρόσφατα Νέα
Search By Tags
Δεν υπάρχουν ακόμη ετικέτες.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page