top of page

Υποβολή αιτήσεων για τα επιδόματα από τις 20/4 – 20/5.


Ξεκινά στις 20 Απριλίου και ολοκληρώνεται στις 20 Μαΐου η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή σε μία σειρά δράσεων που προβλέπονται στον νόμο για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.

Για την ένταξη στις υλοποιούμενες δράσεις οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, με το ποσό του εισοδήματος να συνδέεται άμεσα με την οικογενειακή κατάσταση.

Με βάση τον σχεδιασμό, 30.000 νοικοκυριά θα πάρουν επίδομα στέγασης, ενώ συνολικά ο αριθμός των δικαιούχων (οικογένειες ή μεμονωμένα άτομα) από τις υλοποιούμενες δράσεις (δωρεάν παροχή ρεύματος, επίδομα σίτισης) εκτιμάται πως θα φτάσει τις 300.000.

Τα μέτρα που μπαίνουν σε εφαρμογή παρουσίασαν χθες ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πάνος Σκουρλέτης, η αναπληρώτρια υπουργός Θεανώ Φωτίου και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μάρδας.

Οι δράσεις που προβλέπονται είναι οι εξής:

• Δωρεάν επανασύνδεση και παροχή ρεύματος. Ειδικότερα παρέχεται δωρεάν αξία ηλεκτρικού ρεύματος που αντιστοιχεί σε ποσότητα κατανάλωσης, αναλογικά, μέχρι 1200 kWh ανά τετράμηνο (300 kwh μηνιαίως). Αφορά εκκαθαριστικούς λογαριασμούς που θα εκδοθούν για κάθε δικαιούχο από την ένταξή του στη ρύθμιση και μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2015.

Δικαιούχοι που δεν είναι ενταγμένοι στο κοινωνικό τιμολόγιο θα πρέπει -παράλληλα με την αίτηση για επανασύνδεση και δωρεάν ρεύμα- να κάνουν αίτηση ένταξης στο κοινωνικό τιμολόγιο.

• Επίδομα ενοικίου. Το ποσό του επιδόματος ξεκινά από τα 70 ευρώ για μεμονωμένο άτομο τον μήνα και προσαυξάνεται κατά 30 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο ή ανήλικο άτομο της οικογένειας. Το ανώτατο όριο είναι τα 220 ευρώ τον μήνα. Στην απόφαση προβλέπεται πως το επίδομα χορηγείται απευθείας στον εκμισθωτή του μισθίου ακινήτου. Προσοχή, καθώς οι δικαιούχοι δεν πρέπει να έχουν ιδιόκτητη κατοικία (στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους).

• Επιδότηση σίτισης. Συγκεκριμένα δίνεται ηλεκτρονική κάρτα συμβατή με τερματικά αποδοχής καρτών (POS) καταστημάτων εμπορίας τροφίμων για την προμήθεια ειδών σίτισης. Το ύψος της παροχής θα είναι 70 ευρώ μηνιαίως για μεμονωμένο άτομο, προσαυξανόμενο κατά 30 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος της οικογένειας.

Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις έχουν μεμονωμένα άτομα με εισόδημα έως 2.400 ευρώ τον χρόνο και ζευγάρια με εισόδημα έως 3.600 ευρώ ετησίως. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 1.200 ευρώ τον χρόνο για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και κατά 600 ευρώ τον χρόνο για τα ανήλικα μέλη. Πάντως το ποσό δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 6.000 ευρώ για οικογένεια με τουλάχιστον τέσσερα εξαρτώμενα μέλη.

Ως πραγματικό εισόδημα νοείται το καθαρό εισόδημα που προκύπτει αφού αφαιρεθούν οι φόροι, εισφορές για κοινωνική ασφάλιση, κρατήσεις του ν. 4093/12 ή υπέρ Δημοσίου και εισφορά αλληλεγγύης. Στο συνολικό πραγματικό εισόδημα δεν περιλαμβάνονται αντικειμενικές δαπάνες και τεκμήρια διαβίωσης, δαπάνες που καταβάλλονται στο ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση και εξωιδρυματικά ή προνοιακά επιδόματα.

Τα περιουσιακά κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη είναι τα εξής:

• Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει τις 90.000 ευρώ κατ' άτομο. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 15.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο και κατά 10.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο. Να επισημανθεί πως τo ανώτατο συνολικό όριο είναι 200.000 ευρώ.

• Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού (και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων) να μην υπερβαίνει για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για τη λήψη των παροχών.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

Τη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση ή εναλλακτικά να «επισκεφθούν» τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών έχουν όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στις υλοποιούμενες δράσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν πως η αίτηση είναι προσβάσιμη από ηλεκτρονική εφαρμογή προσαρτημένη στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εργασίας (την επιμέλεια της οποίας θα έχει η ΗΔΙΚΑ). Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική αίτηση γίνεται με τη χρήση των κωδικών του δικαιούχου στο σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Η ΗΔΙΚΑ μετά την ηλεκτρονική αίτηση και κατόπιν διασταύρωσης των στοιχείων με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων επεξεργάζεται το περιεχόμενο των υποβληθεισών αιτήσεων.

Πίνακες δικαιούχων Στη συνέχεια εκδίδει πίνακες δικαιούχων άμεσης χορήγησης της παροχής, δικαιούχων που δεν θα λάβουν άμεσα την παροχή και απορριφθέντων.

Να σημειωθεί πως ο ωφελούμενος δικαιούχος οφείλει να δηλώσει άμεσα οποιαδήποτε αλλαγή στην οικογενειακή, επαγγελματική και οικονομική κατάσταση που μεταβάλλει τις προϋποθέσεις λήψης των παροχών. Η σχετική δήλωση πρέπει να υποβάλλεται στα ΚΕΠ.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πως η ένταξη στις υλοποιούμενες δράσεις έγινε χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, θα αναζητηθούν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.

Τέλος να επισημανθεί πως το ποσό της επιδότησης ενοικίου και σίτισης είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο και δεν υπόκειται σε οποιουδήποτε τύπου κρατήσεις.


Ενημέρωση
Πρόσφατα Νέα
Search By Tags
Δεν υπάρχουν ακόμη ετικέτες.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page