top of page

ΟΑΕΔ: Ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης


Το πρόγραμμα "Ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης" χωρίζεται σε 2 επιμέρους προγράμματα:

Α) Πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Β) Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών

Στο espa.gr και στο oaed.gr παρουσιάζεται η πρόσκληση για τα παραπάνω προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται απο το ΕΣΠΑ 2007-2013 και αφορούν στις 8 Περιφέρειες: Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος. Η πρόσκληση για τα προγράμματα που αφορά στις υπόλοιπες 5 περιφέρειες (Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο) που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους παρουσιάζεται αποκλειστικά στο site του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

Διαδικασία απόκτησης κλειδαρίθμου

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και για τα δύο προγράμματα είναι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση να είναι πιστοποιημένος / εγγεγραμμένος χρήστης στο πληροφοριακό σύστημα (portal) του ΟΑΕΔ και να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης σε αυτό (κλειδάριθμος επιχείρησης).

Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις δεν είναι εγγεγραμμένοι χρήστες στο Πληροφοριακό Σύστημα (portal) του Οργανισμού, θα πρέπει να επισκεφτούν την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα της επιχείρησης και να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά για την έκδοση κλειδαρίθμου, προκειμένου στη συνέχεια να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για την υπαγωγή στα ανωτέρω προγράμματα:

1. Οι ατομικές επιχειρήσεις την βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος. 2. Τα νομικά πρόσωπα πρόσφατο καταστατικό της επιχείρησης από όπου θα προκύπτει η μετοχική ή/και εταιρική σύνθεσή της καθώς και το ΑΦΜ της επιχείρησης.

Η ανωτέρω διαδικασία μπορεί να διενεργηθεί από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Εάν η επιχείρηση διατηρεί υποκαταστήματα τότε κατά την έκδοση του κλειδαρίθμου θα πρέπει να δηλώνονται και να καταχωρούνται όλα τα απαραίτητα στοιχεία (δ/νση, τηλ., email, κ.λπ.) κάθε υποκαταστήματός της.

Συνοπτική περιγραφή των προγραμμάτων

Α)Πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Το πρόγραμμα επιχορηγεί ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα για νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή/και μερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου που δημιουργήθηκαν από 1-1-2015 έως και 31-8-2015.

Β)Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών

Σκοπός του προγράμματος είναι η άμεση οικονομική ενίσχυση 2.000 νέων ελευθέρων επαγγελματιών, πρώην εγγεγραμμένων ανέργων, που δημιούργησαν επιχείρηση κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2014 έως 31.08.2015, και εξακολουθούν να τη διατηρούν στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης. Προϋπόθεση για τους δυνητικούς δικαιούχους του προγράμματος είναι η προηγούμενη ιδιότητα της εγγεγραμμένης ανεργία ενώ κριτήριο επιλογής για την ένταξη των επιχειρήσεων είναι ο χρόνος υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα.

Σε ποιους απευθύνεται

Α) Πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.

Β) Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών

Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι οι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες πρώην εγγεγραμμένοι άνεργοι που προέβησαν σε ανάληψη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας από 01.01.2014 έως και 31.08.2015, και συγκεκριμένα όσοι υπήρξαν άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού, ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας, κατά το εξάμηνο που προηγήθηκε της έναρξης επιτηδεύματος και ταυτόχρονα δεν ήταν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο απασχολούμενοι κατά την ημέρα που προηγήθηκε της έναρξης επιτηδεύματος.

Περίοδος Υποβολής Από 23/11/2015 έως 7/12/2015 (Ώρες: Από 10:00 έως 23:59)

Όροι και προϋποθέσεις

A) Πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, εφόσον πληρούν τις δύο παρακάτω προϋποθέσεις:

1. έχουν προβεί στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε σχέση με τον ανώτατο αριθμό των θέσεων εργασίας που είχαν τον Δεκέμβριο του 2014, με την πρόσληψη πρώην ανέργων κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2015 έως και 31-8-2015, με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου πλήρους ή/και μερικής απασχόλησης, τις οποίες και διατηρούν τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης όσο και διενέργειας του πρώτου επιτόπιου ελέγχου και για τη συνολική διάρκεια του προγράμματος όπως ορίζεται παρακάτω, και

2. δεν έχουν προβεί κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης σε μείωση του προϋπάρχοντος προσωπικού που είχαν κατά το μήνα Δεκέμβριο.

Β) Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Να ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά το εξάμηνο που προηγείται της έναρξης επιτηδεύματος και ταυτόχρονα να μην είχαν άλλη απασχόληση (εξαρτημένη ή μη) κατά την ημέρα που προηγήθηκε της έναρξης επιτηδεύματος

2. Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και (οι άντρες υποψήφιοι) να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

3. Η έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί από 01.01.2014 έως και 31.08.2015.

4. Οι ομογενείς ή πολίτες τρίτων χωρών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να διαθέτουν άδεια διαμονής, η οποία να τους παρέχει το δικαίωμα πρόσβασης σε ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.

Δύναται να υπαχθούν στο πρόγραμμα ατομικές επιχειρήσεις, καθώς επίσης και μέλος (εφόσον μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο): Ομόρρυθμης Εταιρίας (Ο.Ε.), Ετερόρρυθμης Εταιρίας (Ε.Ε.), μόνο για το ομόρρυθμο μέλος της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (Ι.Κ.Ε.) καθώς και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του ν.4019/2011 για τα μέλη τους.

Προϋπολογισμός

€ 35.000.000

Τι χρηματοδοτείται

A) Πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Η επιχείρηση επιχορηγείται για κάθε νέα θέση εργασίας και έως είκοσι (20) νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης ή σαράντα (40) θέσεις μερικής απασχόλησης, που δημιούργησε από την ημερομηνία πρόσληψης του ατόμου και για όσες νέες θέσεις δημιουργήθηκαν από 1-1-2015 έως 31-8-2015 επιπλέον του ανώτατου αριθμού των θέσεων εργασίας που είχε κατά το μήνα Δεκέμβριο του 2014.

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 18€ την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης).

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα μερικής απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 9€ την ημέρα και όχι πέραν των 23 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης).

Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους. Η ανώτατη διάρκεια επιχορήγησης είναι έντεκα (11) μήνες και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 1-1-2015 έως και 30-11-2015.

Β) Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών

Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στα 10.000,00 €.

Επιλέξιμες δαπάνες μπορούν να είναι (συνοπτικά) : • Τα ενοίκια για την στέγαση της επιχείρησης. • οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κλπ.). • οι δαπάνες λογιστικής και νομικής υποστήριξης • οι δαπάνες αμοιβής συμβολαιογράφων, τεχνικών ή χρηματοοικονομικών εμπειρογνωμόνων • οι δαπάνες προβολής και διαφήμισης. • οι δαπάνες προμήθειας γραφικής ύλης. • οι δαπάνες κατάρτισης του δικαιούχου σε πιστοποιημένο φορέα επαγγελματικής κατάρτισης, • οι ασφαλιστικές εισφορές του δικαιούχου. • το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος του προσωπικού της επιχείρησης • οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). • οι δαπάνες για αποσβέσεις όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 24 του ν. 4172/2013.

Ενημέρωση
Πρόσφατα Νέα
Search By Tags
Δεν υπάρχουν ακόμη ετικέτες.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page