top of page

Προς έλεγχο όλες οι συναλλαγές που ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ


Όλες οι περιστασιακές ηλεκτρονικές συναλλαγές άνω των 1.000 ευρώ θα ελέγχονται ως ύποπτες από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, σύμφωνα με σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Ταυτόχρονα η Αρχή θα έχει τη δυνατότητα να προχωρεί σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων ακόμα και αν υπάρχουν υπόνοιες ξεπλύματος χρήματος.

Οπως προκύπτει από το άρθρο 12 του νομοσχεδίου, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να ενημερώνουν την Αρχή για κάθε περιστασιακή συναλλαγή (εξαιρούνται οι τακτικές μεταφορές χρηματικών ποσών όπως η μισθοδοσία) που αφορά μεταφορά χρηματικών ποσών άνω των 1.000 ευρώ. Επιπλέον, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να ενημερώνουν για τους ίδιους λόγους τις συναλλαγές εμπόρων αγαθών που υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και τις συναλλαγές των παρόχων υπηρεσιών τυχερών παιγνίων που υπερβαίνουν τις 2.000 ευρώ και διενεργούνται είτε κατά την κατάθεση του στοιχήματος είτε κατά την είσπραξη των κερδών.

Ειδικότερα και σύμφωνα με το σχέδιο νόμου:

1. Παρέχεται η δυνατότητα στην Αρχή σε επείγουσες περιπτώσεις να προχωρεί στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων ή συναλλαγών εφόσον υπάρχουν υπόνοιες συσχέτισης με νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή με χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Οταν από την έρευνα της Αρχής προκύπτουν βάσιμες υπόνοιες για τέλεση των αδικημάτων που συνδέονται με νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ο πρόεδρος θα διατάσσει τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των ελεγχόμενων προσώπων. Μετά το πέρας της εκάστοτε έρευνας, η μονάδα διερεύνησης θα αποφασίζει αν πρέπει να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο ή να παραπεμφθεί με αιτιολογημένο πόρισμά της στον αρμόδιο εισαγγελέα, εφόσον τα στοιχεία κρίνονται επαρκή για τέτοια παραπομπή. Υπόθεση που αρχειοθετήθηκε μπορεί οποτεδήποτε να ανασυρθεί για να συνεχιστεί η έρευνα ή να συσχετιστεί με οποιαδήποτε άλλη έρευνα της Αρχής.

Εφόσον η έρευνα ολοκληρωθεί χωρίς επιβεβαίωση της υπόνοιας, ο πρόεδρος της Μονάδας Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών θα προχωρεί στην άρση της προσωρινής δέσμευσης ή στην αναστολή της. Η προσωρινή δέσμευση ή αναστολή θα διατάσσεται υπό τους ίδιους όρους και όταν ζητείται από αντίστοιχη Αρχή άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

2. Διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής των ρυθμίσεων για την ενεργοποίηση μέτρων «δέουσας επιμέλειας» από τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα που υποχρεούνται να παρακολουθούν, να ελέγχουν και να αναφέρουν στην αρμόδια Αρχή περιπτώσεις συναλλαγών υπόπτων για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Στις περιπτώσεις στις οποίες τα υπόχρεα πρόσωπα (τα πιστωτικά ιδρύματα, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, οι επιχειρήσεις, οργανισμοί και άλλοι φορείς που παρέχουν υπηρεσίες τυχερών παιγνίων, οι έμποροι και οι εκπλειστηριαστές αγαθών μεγάλης αξίας κ.λπ.) οφείλουν να εφαρμόζουν μέτρα δέουσας επιμέλειας ενημερώνοντας την Αρχή. Συγκεκριμένα, η Αρχή θα ενημερώνεται όταν διενεργούν περιστασιακή συναλλαγή που:

α) Αφορά ποσό τουλάχιστον 15.000 ευρώ, ανεξάρτητα από το αν η συναλλαγή διενεργείται με μία μόνο πράξη ή με περισσότερες ή με περισσότερες που φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους.

β) Συνίσταται σε μεταφορά χρηματικών ποσών άνω των 1.000 ευρώ.

γ) Οταν πρόκειται για πρόσωπα που εμπορεύονται αγαθά και διενεργούν περιστασιακή συναλλαγή σε μετρητά που αφορά ποσό τουλάχιστον 10.000 ευρώ, ανεξάρτητα από το αν διενεργείται με μία μόνο πράξη ή με περισσότερες που φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους.

δ) Οταν πρόκειται για παρόχους υπηρεσιών τυχερών παιγνίων που διενεργούν συναλλαγή που αφορά ποσό τουλάχιστον 2.000 ευρώ, κατά την κατάθεση του στοιχήματος ή την είσπραξη των κερδών.

3. Οι ανώνυμες μετοχές εταιρειών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, καθώς και τα δικαιώματα αγοράς αυτών, θα μεταβιβάζονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. Το έγγραφο αυτό θα πρέπει να διαβιβάζεται εντός μηνός στην εταιρεία και να διατηρείται στο αρχείο της για τουλάχιστον 5 έτη από τη μεταβίβαση των μετοχών ή των δικαιωμάτων αγοράς αυτών.


Ενημέρωση
Πρόσφατα Νέα
Search By Tags
Δεν υπάρχουν ακόμη ετικέτες.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page